Terminale Płatnicze / Aktualności / general press release / 2014 /

Płatności bezgotówkowe po zmianie stawek interchange

Płatności bezgotówkowe po zmianie stawek interchange

Rok 2014 będzie bardzo ważny dla instytucji finansowych działających w sektorze płatności bezgotówkowych. Weszła bowiem w życie ustawa o zmianie stawki interchange, która znacząco wpłynie na działania banków, firm zajmujących się rozliczaniem płatności bezgotówkowych, a także właścicieli punktów handlowo-usługowych wykorzystujących terminale do akceptacji kart płatniczych. Warszawa, 27 stycznia 2014 – 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o obniżeniu stawki interchange do poziomu 0,5%. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do tej pory w Polsce obowiązywała jedna z najwyższych stawek w Europie, która wynosiła średnio 1,3% wartości każdej transakcji dokonywanej kartą.

Pomysł ustawowej regulacji stawki powstał po nieudanej próbie obniżenia interchange przez samoregulację według propozycji zespołu działającego przy NBP. Wydana z dniem 30 sierpnia 2013 r. nowelizacja ustawy o usługach płatniczych będzie miała znaczny wpływ na rozwój polskiego rynku płatności bezgotówkowych. Zgodnie z ustawą uczestnicy rynku płatności bezgotówkowych mają pół roku na przystosowanie swoich działalności do nowych przepisów. Ustanowienie półrocznego okresu przygotowawczego było niezbędne, aby organizacje kartowe, wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi byli w stanie wprowadzić ją w życie. Polska jako pierwszy kraj w Europie regulujący opłatę interchange ustawowo została „wsparta” równoległym działaniem Komisji Europejskiej.

Wśród propozycji KE są rozwiązania dotyczące usług płatniczych (PSD2) oraz wprowadzenia maksymalnego poziomu interchange w Europie. Jeśli dyrektywa zostanie przegłosowana, powinna zostać przyjęta w naszym kraju dużo łagodniej – będzie kolejnym stopniem, a nie gwałtownym, kilkukrotnym obniżeniem dotychczas obowiązującej stawki. Planowane zmiany to przede wszystkim szanse na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój rynku płatności kartami i wzrost znaczenia agentów rozliczeniowych działających na skalę europejską. Obniżka interchange do jednego, wspólnego dla całej Europy poziomu ma także doprowadzić do redukcji płatności gotówkowych i zwiększenie liczby punktów handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze. Różnice w transakcjach bezgotówkowych pomiędzy krajami w Europie doprowadziły do sformułowania wspólnych celów oraz wypracowania rozwiązania, które pomoże je osiągnąć, czyli m.in obniżki stawki interchange.

Regulacja tej stawki to promocja spójnego obrotu płatności kartowych, umocnienie wewnętrznego rynku europejskiego, promocja transgranicznych działań konkurencyjnych, a także wzmocnienie pozycji kontrahentów i użytkowników kart płatniczych poprzez uniemożliwienie porozumień cenowych. W świetle tych zmian oraz doświadczeń zdobytych na różnych europejskich rynkach, działające w obrębie grupy Equens SE niemiecka firma montrada oraz holenderska PaySquare BV połączyły się i od początku tego roku funkcjonują jako PaySquare SE. Fuzja tych spółek umożliwi dalszy dynamiczny rozwój oraz szybsze i skuteczniejsze reagowanie na kolejne zmiany na europejskim rynku finansowym. Niższe koszty akceptacji płatności kartowych mają według prognoz NBP spowodować zwiększenie liczby punktów akceptujących transakcje kartami, a także ich liczbę i wartość. Idzie za tym zaostrzenie działań konkurencyjnych zarówno na rynkach krajowych, jak i europejskim. Fuzja i powstanie PaySquare SE pozwoli na stworzenie atrakcyjnej oferty zarówno pod względem rozliczania płatności, jak i dostarczania nowoczesnych terminali płatniczych.

Międzynarodowość agenta rozliczeniowego będzie także ważna, gdy wyrównanie stawek i regulacja płatności kartowych w Europie dojdzie do skutku. Europejski zasięg działalności i dostosowane, spójne usługi staną się więc kluczowymi kryteriami dla akceptantów zainteresowanych ekspansją na inne rynki. Pomimo różnych opinii, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, wyrażanych przez zainteresowane strony na temat wprowadzonej ustawy, regulacje w obrębie interchange są obiecujące, a konkurencja powinna pozytywnie stymulować rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce i Europie.

 
O firmie montrada

montrada GmbH specjalizuje się w usługach autoryzacji i rozliczania kart kredytowych, debetowych oraz kart klienta. Firma udostępnia terminale umożliwiające akceptację kart jako środków płatniczych. montrada powstała w 2002 jako wspólne przedsięwzięcie banków Commerzbank i Dresdner Bank. Od października 2010 jedynym udziałowcem montrada GmbH jest spółka Equens SE, a firma działa na rynku niezależnie od banków. Jako członek organizacji kart płatniczych VISA i MasterCard firma montrada jest międzynarodowym centrum autoryzacyjnym. Dzięki ponad 80 tys. terminali oraz serwisowi obsługi montrada zapewnia prawie 75 tys. klientów bezpieczną i szybką realizację transakcji zarówno w punkcie sprzedaży (POS), jak i w Internecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.montrada.pl


O firmie PaySquare BV

PaySquare jest w Holandii ważnym dostawcą usług autoryzacji kart kredytowych i (międzynarodowych) kart debetowych w zakresie płatności z użyciem terminali płatniczych oraz płatności dokonywanych za pośrednictwem stron internetowych, telefonu, poczty lub faksu (transakcje MO/TO). PaySquare oferuje również obsługę kart płatniczych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Belgii i Luksemburga oraz (wyłącznie płatności internetowe) na terytorium Niemiec, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Ponadto za pośrednictwem PaySquare można autoryzować transakcje płatnicze w wielu walutach krajów nie należących do Unii Europejskiej. PaySquare umożliwia konsumentom szybkie, łatwe i bezpieczne płatności za wszystkie zakupy przy użyciu karty kredytowej lub międzynarodowej karty debetowej, a przedsiębiorcom zapewnia korzyści wynikające z szybkich wypłat zrealizowanych transakcji. PaySquare udziela porad, informacji i wsparcia w zakresie autoryzacji kart: MasterCard, Visa, Discover i Diners Club, JCB, UnionPay, Maestro oraz V PAY. Obie spółki należą do Grupy Equens i łącząc swoje siły z dniem 1 stycznia kontynuują działalność pod nazwą PaySquare SE.


O firmie Equens SE

Equens SE należy do największych dostawców usług systemów płatniczych w Europie i jest liderem rynku w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dotyczących rynku systemów płatniczych i płatności przy użyciu kart. Dzięki wszechstronnej i konkurencyjnej ofercie przedsiębiorstwo spełnia wymagania europejskiego rynku systemów płatniczych. Equens SE wspomaga rozwój jednolitego, europejskiego obszaru płatności (SEPA) i angażuje się w standaryzowanie i synchronizowanie europejskich i globalnych systemów płatniczych. Equens posiada oddziały w Holandii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii oraz partnerów na terenie całej Europy, co pozwala firmie na świadczenie usług na całym kontynencie. Więcej informacji o Equens znajduje się na stronie www.equens.com