Chargeback – kiedy klient będzie domagał się zwrotu środków?

chargeback

Sezon zakupowy przed Świętami Bożego Narodzenia w trakcie, co oznacza natężoną liczbę zwrotów towarów, zarówno tych zakupionych stacjonarnie, jak i nabytych online. Posiadacze kart często korzystają z możliwości reklamacji towaru lub usługi. Chargeback, czyli obciążenie zwrotne, polega na zwrocie środków pobranych na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji z konta akceptanta na konto posiadacza karty. 

Powstaje najczęściej w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty. Chargeback jest uznawany za narzędzie, które chroni konsumenta przed pomyłkami lub nieuczciwymi praktykami ze strony sprzedawców oraz awariami terminali, takimi jak np. zduplikowanie transakcji. Jakie są powody reklamacji? Najczęściej jest to niedostarczenie produktu, brak dokonania zwrotu oraz sytuacje, kiedy produkt nie odpowiada opisowi lub gdy posiadacz karty nie jest w stanie zlokalizować płatności pobranych wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Do chargeback dochodzi jednak najczęściej na skutek oszustwa kartowego, szczególnie w kanale e-commerce.