Pierwsze miesiące z PSD2 w Polsce

Pierwsze miesiące z PSD2 w Polsce

Na przełomie czerwca i lipca tego roku w Polsce weszła w życie ustawa o usługach płatniczych PSD2 (Payment Services Directive II), która bazuje na europejskiej dyrektywie o tej samej nazwie. Jej głównym założeniem jest udostępnienie bankowych baz danych podmiotom trzecim, przede wszystkim fintechom. Ze względu na dyrektywę została opublikowana dokumentacja standardu Polish API – interfejsu, który służy do komunikacji banków i podmiotów trzecich. 

PSD2 - Zasadnicza zmiana ekosystemu

Dyrektywa PSD2 jest jednym z najbardziej radykalnych aktów prawnych mających na celu regulację sektora płatności i sektora bankowego od czasu światowego kryzysu finansowego. Nowa dyrektywa wprowadza rolę dostawcy zewnętrznego (TPP) w ekosystemie bankowym w dwóch kategoriach: jako dostawcy informacji o rachunku (AISP) i dostawcy usług inicjowania płatności (PISP). Ta rola jest otwarta dla obecnych i nowych graczy w branży finansowej.

Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich banków spowodowanym przez PSD2 jest sposób wdrożenia wymogu zapewniania dostępu do rachunków (XS2A) TPP w opłacalny sposób, bez narażania bezpieczeństwa banku i utraty relacji z klientami. Ale to nie tylko kwestia wyzwań: PSD2 oferuje bankom także duży potencjał .

Nowe możliwości pojawiające się w PSD2

Pomimo oczywistych powodów do obaw, jakie mogą mieć banki, PSD2 stanowi dla nich również wyjątkową strategiczną szansę:

Obawy banków

Wymóg dostępu do konta jest uciążliwy na kilka sposobów. Dostosowanie się do wymogów spowoduje nałożenie na banki znacznych kosztów, podczas gdy przychody mogą zostać utracone na rzecz dostawców usług płatniczych. Banki muszą znaleźć bezpieczne i skuteczne sposoby zapewnienia dostępu do kont klientów potencjalnie ogromnej liczbie bardzo zróżnicowanych dostawców usług płatniczych. Jednocześnie banki nadal ponoszą odpowiedzialność za wszystkie transakcje – w tym te zainicjowane przez dostawców usług płatniczych. Poza tym ryzykują utratę cennych, bezpośrednich relacji z klientami, a tym samym ryzyko, że zostaną zredukowani do roli podstawowego dostawcy infrastruktury.

Nowe możliwości

Pomimo powodów do niepokój, PSD2 stanowi przede wszystkim wyjątkową strategiczną szansę dla banków, o ile tylko mają odwagę i innowacyjną siłę, aby ją wykorzystać i rozwinąć. Rola TPP jest otwarta dla obecnych nowych podmiotów w branży. Oznacza to, że banki mogą również stać się dostawcami usług płatniczych i korzystać z kont banków konkurencyjnych na wypadek, gdyby chciały samodzielnie uruchamiać płatności (jako PISP) lub uruchamiać usługi gromadzenia informacji/ danych w roli AISP. Nie tylko w usługach skierowanych do konsumenta znajdują się możliwości. Banki mają również możliwość oferowania usług TPP wykraczających poza te określone przez PSD2. Usługi premium mogą na przykład obejmować dostęp do informacji o rachunku w czasie rzeczywistym dla AISP. Nowe możliwości dla banków są kluczowymi powodami, dla których wymagania XS2A mogą sprzyjać kreatywnym i przyszłościowym bankom. Co więcej, wymagania PSD2 mogą zachęcać banki do korzystania z otwartych interfejsów API (chociaż banki nie mają takiego obowiązku, aby to zrobić) i zebrać pierwsze doświadczenia z koncepcją Open Banking. PSD2 wskazuje kierunek Open Banking i prawdopodobnie zainspiruje banki do szybszego wprowadzania innowacji, aby utrzymać konto bankowe w centrum tej innowacji.

Chcesz się dowiedzieć więcej, pobierz ulotkę informacyjną equensWorldline.