Terminale Płatnicze / Aktualności / general press release / 2015 /

Jak rozwija się polski rynek płatności?

Jak rozwija się polski rynek płatności?

Warszawa, 14 stycznia 2015 – rynek płatności bezgotówkowych zmienia się bardzo dynamicznie. Zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci są w coraz większym stopniu otwarci na nowe rozwiązania. O najważniejszych zmianach w 2014 roku na rynku płatności oraz o tendencjach na przyszłość opowie Agnieszka Gerusel z firmy PaySquare.

Kluczowa zmiana w 2014 roku
Najważniejszą zmianą w 2014 roku była obniżka stawek interchange. Stawka interchange jest jedną z części składowych opłaty akceptanta, czyli prowizji za obsługę transakcji. Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych od 1 lipca 2014 opłata spadła ze średniego poziomu 1,3 procent do 0,5 procent. Obniżenie kosztów obsługi transakcji kartowych spowodowało, że więcej punktów handlowo – usługowych zainwestowało w terminale płatnicze. Ponadto wiele zrezygnowało także z ustalania limitów na płatności kartą, np. od 10 zł.

Zaobserwowane tendencje
Obecnie mamy do czynienia z całkowicie nowym konsumentem o odmiennych potrzebach. Zachowania Polaków znacznie się zmieniły w ciągu ostatnich 10 lat. Począwszy od tego, że duży odsetek społeczeństwa nie posiadał konta bankowego, skończywszy na konsumencie z jednym z najlepiej rozwiniętymi płatnościami zbliżeniowymi oraz obok Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Szwecji z najbardziej sprawnym systemem bankowym w Europie. Obecni konsumenci są w ciągłym ruchu, są bardzo mobilni, korzystają z wielu kanałów online i są bardzo podatni na wszelkie innowacje technologiczne. Szukają wygody, prostoty, funkcjonalności, ale także bezpieczeństwa w płatnościach. Świat płatności zmierza dokładnie w kierunku jaki nadaje nowy konsument, czyli dalszego rozwoju płatności zbliżeniowych, które wywarły pozytywny wpływ na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce. Ta forma bardzo dobrze przyjęła się na polskim rynku.

Przyszłość rynku płatności
Początek 2015 roku to kolejna obniżka interchange, a dzięki niej z pewnością kolejny dynamiczny rozwój sieci. Aby można było jednak mówić o rewolucji w płatnościach potrzebne będą również zmiany po stronie akceptantów, gdyż posiadacze kart często spotykają się z brakiem terminali płatniczych, a liczba punktów akceptujących karty płatnicze w Polsce nadal jest niewystarczająca. W rozwoju ich ilości ważną rolę pełnić będzie edukacja, zarówno konsumentów jak i akceptantów. Pogłębianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym i zwiększanie zaufania do niego. 

Dalsza przyszłość to silny rozwój rozwiązań mobilnych, ale karty nadal będą istnieć i to w podobnej formie jak teraz. Wdrażanie innowacyjnych systemów płatności stanowi wielkie wyzwanie. Kluczowe jest zapewnienie wygody, transparentności i przede wszystkim bezpieczeństwa transakcji dla konsumentów. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie tempo rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce powinno być jeszcze bardziej dynamiczne.

O PaySquare SE
Dzięki PaySquare przedsiębiorcy mogą przyjmować i rozliczać płatności niemal wszystkimi kartami debetowymi i kredytowymi. PaySquare obsługuje rocznie ponad 262 miliony transakcji bezgotówkowych realizowanych przez ponad 120 000 konsumentów w Europie. Firma zajmuje się również dostawą i serwisem terminali do przyjmowania płatności oraz obsługą bankomatów. 

PaySquare łączy w sobie międzynarodowe doświadczenie w obsłudze płatności z lokalnym podejściem, dzięki przynależności do grupy Equens SE, jednego z największych dostawców usług systemów płatniczych w Europie. Siedziba główna PaySquare znajduje się w Utrechcie, w Holandii, a jej lokalne biura w Warszawie i Frankfurcie. 

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.paysquare.pl