Terminale Płatnicze / Aktualności / general press release / 2015 /

Worldline zamierza przejąć 100% udziałów w PaySquare

Worldline zamierza przejąć 100% udziałów w PaySquare

Pomiędzy Equens SE i firmą Worldline podpisane zostało tzw. Memorandum of Understanding. Equens zamierza przekazać firmie Worldline swoje udziały w spółce zależnej PaySquare. Działalność obu spółek PaySquare oraz Wordline zostanie połączona w obrębie ich wspólnej działalności biznesowej Merchant Services & Terminals.

Sfinalizowanie transakcji przewidywane jest na pierwszy kwartał 2016 roku.

Szczegóły oraz przebieg kolejnych etapów to kwestie będące jeszcze w trakcie ustaleń. 
PaySquare będzie na bieżąco informować klientów, partnerów, dostawców, organy regulacyjne, organizacje kartowe oraz innych partnerów biznesowych wraz z pojawianiem się nowych informacji w tym temacie.

PaySquare jest przekonany, że przeniesienie udziałów będzie mieć znaczący i pozytywny wpływ na jego udział w rynku oraz rozszerzy spektrum działania. 
Połączenie doświadczenia, jakości, funkcjonalności i rozmiaru obu spółek stanowi wyraźną szansę na zwiększenie zysków dla naszych klientów oraz podniesienie jakości naszych ofert rynkowych.

PaySquare będzie informować zewnętrznych i wewnętrznych partnerów biznesowych o poszczególnych krokach przygotowań do podpisania umowy, jak i rozwijania nowej struktury.

W trakcie działań przygotowawczych i opracowywania nowej struktury PaySquare SE będzie nieprzerwanie współpracował z klientami, partnerami oraz wszystkimi innymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zobowiązujemy się do zachowania poziomu jakości i zaufania, na których od lat polegają nasi klienci i partnerzy.