Terminale Płatnicze / Aktualności / general press release / 2017 /

Rozwój płatności mobilnych w sektorze paliwowym

Rozwój płatności mobilnych w sektorze paliwowym

W ostatnich latach mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem płatności. Częściowo jest to spowodowane rozwojem technologicznym, a z drugiej strony rozwojem europejskich przepisów dotyczących płatności. Obecnie płatnościami mobilnymi zajmują się nie tylko instytucje finansowe, lecz stają się one bardzo istotne przy wielokanałowych strategiach w branży detalicznej.

Dlaczego płatności mobilne nie są standardem, zwłaszcza przy takim rozpowszechnieniu smartfonów?

Po pierwsze, płatności mobilne obecnie są rozróżniane na płatności przeprowadzane przy pomocy przeglądarki lub aplikacji, jak również na płatności dokonywane w punktach sprzedaży (POS). Oba sposoby różnią się pod względem obsługi klienta i technologii. Płatności za pośrednictwem przeglądarek na urządzeniach mobilnych zyskały powszechną akceptację - w 2015 r. stanowiły one 10% wszystkich transakcji e-Commerce w Europie dla samych telefonów komórkowych (zgodnie z badaniem RetailMeNot). Z kolei płatności mobilne w punktach sprzedaży (POS) nie cieszą się aż taką popularnością z powodu kilku czynników. Po pierwsze, powodem jest technologiczne zróżnicowanie. Istnieje tyle rozwiązań - począwszy od tych opartych na kartach SIM lub HCE, poprzez kody QR i Bluetooth Low Energy, że ciężko jest wypracować technologiczny standard. Po drugie, płatności zbliżeniowe NFC przy użyciu iPhone’ów są ograniczone do programu ApplePay, co jeszcze bardziej dzieli rynek. Jednak, ponieważ płatności zbliżeniowe NFC zostały poparte przez międzynarodowe systemy kart, to prawdopodobnie NFC stanie się standardem międzynarodowym dla płatności w punktach sprzedaży po stronie banków. Kolejnym krokiem jest zbieżność płatności e-Commerce i w punktach sprzedaży (POS) w oparciu o tokeny zwiększające bezpieczeństwo transakcji.

Telefon komórkowy jako główny element strategii wielokanałowej

Nie oznacza to, że detaliści powinni skupiać się na jednej technologii. Nie ma czegoś takiego jak „jedno rozwiązanie” - zależy ono od konkretnej działalności. Ponadto, proces płatności dla detalistów jest jedynie małym krokiem w całym procesie zakupowym. Niemniej jednak, jest to krok ważny, ponieważ na tym etapie, zwłaszcza w przypadku e-Commerce, zakupy są często anulowane. Środki płatnicze muszą być dopasowane do strategii wielokanałowej detalisty. W ramach tej strategii telefon komórkowy odgrywa wyjątkową rolę. Ze względu na wszechstronność i dostępność, może on służyć jako narzędzie w wielu sytuacjach handlowych. Może nawet towarzyszyć klientowi w całym cyklu detalicznym, począwszy od reklamy, poprzez zakup i obsługę klienta, na lojalności konsumenckiej kończąc.

Ta elastyczność jest jeszcze bardziej istotna dla operatorów stacji paliw w związku z podziałem na ogólną działalność paliwową i handel detaliczny. Tworzy to sytuacje, w których konsument może wykorzystać jedno rozwiązanie płatności mobilnych na stacji benzynowej, a drugie rozwiązanie przy kasie. Wymaga to kompleksowych rozwiązań, zapewniających jednocześnie wysoki komfort obsługi. Ponadto, jak udowodniono, płatność jest tylko jednym z etapów procesu zakupowego. Zwłaszcza stacje benzynowe mają duży potencjał w zakresie sprzedaży różnych usług i produktów z kuponami i ofertami (np. mycie samochodu, kawa, itp.). W idealnej sytuacji powinno się to odbywać w ramach zintegrowanego podejścia i w obrębie jednej aplikacji.

Z naszego punktu widzenia, rozwiązania płatności mobilnych w chmurze są obecnie preferowanym podejściem w branży paliwowej. Dzieje się tak głównie z powodu braku ograniczeń dotyczących iPhone’ów, lecz także ze względu na elastyczność w zakresie integracji kart bankowych, prywatnych kart, płatności z konta lub innych dodatkowych usług. Dostawcy portfeli mają do czynienia z dużą złożonością w zakresie wdrożenia po stronie odbiorców, gdzie konieczna jest integracja ze standardami międzynarodowymi (np. IFSF).

Dyrektywa PSD 2 oraz Instant Payments zmienią obraz płatności mobilnych

Kolejny zastrzyk innowacji wiąże się z wdrożeniem dyrektywy PSD 2. Dyrektywa ta otwiera dostęp do konta bankowego w celu pozyskania informacji o płatności i pozwala na inicjowanie płatności stronom trzecim (przelewy bankowe). Oznacza to nowe możliwości dla detalistów, zwłaszcza w połączeniu z płatnościami mobilnymi i Instant Payments. W przyszłości może to doprowadzić do powstania nowych rozwiązań i innowacyjnych usług płatniczych, które zmniejszą wspomnianą złożoność po stronie odbioru, oznacza to też niższe koszty dla detalistów.

O autorze

Carsten Akira Göbel jako Business Development Manager w equensWorldline jest on odpowiedzialny za wprowadzenie innowacyjnych metod płatności. Obszary, w których obecnie pracuje to płatności zbliżeniowe i płatności w chmurze, jak i kwestie związane ze standardami bezpieczeństwa w płatnościach.

O PaySquare SE 
Dzięki PaySquare przedsiębiorcy mogą przyjmować i rozliczać płatności niemal wszystkimi kartami debetowymi i kredytowymi. PaySquare obsługuje rocznie ponad 262 miliony transakcji bezgotówkowych realizowanych przez ponad 120 000 konsumentów w Europie. Firma zajmuje się również dostawą i serwisem terminali do przyjmowania płatności oraz obsługą bankomatów. PaySquare łączy w sobie międzynarodowe doświadczenie w obsłudze płatności z lokalnym podejściem, dzięki przynależności do grupy Equens SE, jednego z największych dostawców usług systemów płatniczych w Europie. Siedziba główna PaySquare znajduje się w Utrechcie, w Holandii, a jej lokalne biura w Warszawie i Frankfurcie. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.paysquare.pl