Terminale Płatnicze / Aktualności / general press release / 2018 /

Worldline utrzymuje wysoką pozycję wśród 1% najbardziej z zaangażowanych społecznie przedsiębiorstw

Worldline utrzymuje wysoką pozycję wśród 1% najbardziej z zaangażowanych społecznie przedsiębiorstw

Firma Worldline trzeci rok z rzędu otrzymała od organizacji EcoVadis ocenę na poziomie „Gold” za swoją działalność pozafinansową.

 

Warszawa, 14 listopada 2018 r. — Firma Worldline, europejski lider rynku usług w zakresie płatności i transakcji, poinformowała, że trzeci rok z rzędu otrzymała ocenę „Gold” od niezależnej organizacji EcoVadis, która zajmuje się oceną pozafinansowej działalności przedsiębiorstw. Firma Worldline odnotowała znaczną, 5-punktową poprawę w rankingu globalnym i osiągnęła łączny wynik 81/100. Potwierdziła w ten sposób swoje postępy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Łączny wynik 81/100 (o 5 punktów wyższy niż w ubiegłym roku) i zaangażowanie ocenione jako „zaawansowane” sprawiają, że firma Worldline umocniła swoją pozycję w gronie 1% przedsiębiorstw, które są najbardziej zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). To bardzo wąskie grono jest wyłaniane z uwzględnieniem wszystkich ocenianych przez organizację EcoVadis branż i kategorii, do których należą: ochrona środowiska, prawa pracownicze i prawa człowieka, kwestie etyczne i zrównoważone polityki zaopatrzeniowe.

W 2017 r. przedsiębiorstwo Worldline zrobiło szczególne postępy w zakresie aspektów społecznych i praw pracowniczych. W kategorii tej zdobyło o 10 punktów więcej i potwierdziło swoją pozycję wzorcowego, odpowiedzialnego pracodawcy, stawiającego na solidne praktyki i mierzalne cele w takich obszarach jak integracja, warunki pracy (w tym BHP), ochrona przed dyskryminacją oraz rozwój umiejętności i zarządzanie karierami pracowników.

Ponadto firma Worldline zwiększyła też swój wynik w dziedzinie ochrony środowiska (80/100) i uzyskała znakomite 90/100 punktów w kwestiach związanych z etyką i uczciwością, potwierdzając swoją zdolność promowania i stymulowania odpowiedzialnych zachowań i praktyk w całym łańcuchu tworzenia wartości, w tym wśród swoich partnerów i podwykonawców.

Konsekwentnie poprawiające się wyniki odzwierciedlają, jak głęboko w metodach zarządzania stosowanych przez Grupę zakorzeniony jest program TRUST 2020, który stanowi podstawę długoterminowych celów Worldline w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

W kategorii ochrony środowiska, Worldline w dalszym ciągu dąży do minimalizacji własnej emisji dwutlenku węgla i chce walczyć ze zmianami klimatu przez zmniejszanie, ograniczanie i neutralizowanie emisji CO2 związanej ze swoją działalnością. Obecnie firmie udało się zrównoważyć całą emisję pochodzącą z jej centrów przetwarzania danych i produkcji terminali płatniczych, co stanowi 83% całkowitej emisji przedsiębiorstwa. Jednocześnie firma Worldline zobowiązała się do realizacji ambitnego planu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i prognozuje, że do 2020 r. podwoi zużycie czystej energii w swoich ramach. W kategorii zrównoważonych polityk zaopatrzeniowych przedsiębiorstwo Worldline znacznie wzmocniło swoje działania we współpracy z najważniejszymi dostawcami, aby wprowadzić i pozytywnie wpływać na odpowiedzialne i zrównoważone praktyki w całym łańcuchu tworzenia wartości. W kategorii etyki, Worldline kontynuuje wzorcowe, odpowiedzialne praktyki biznesowe przez ścisłe przestrzeganie najbardziej wymagających międzynarodowych regulacji i standardów. Jako „zaufana trzecia strona” firma Worldline nie może tolerować kwestii, które są kluczowe dla jej reputacji i zrównoważonego modelu działalności.

Metodyka organizacji EcoVadis uwzględnia 21 kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podzielonych na cztery główne zagadnienia, takie jak: ochrona środowiska, środowisko pracy, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważona polityka zaopatrzeniowa. Przyjęta metodyka i kryteria są zgodne z międzynarodowymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu, do których należą wytyczne organizacji Global Reporting Initiative, zasady inicjatywy UNGC  (United Nations Global Compact) i norma ISO 26000.

Sébastien Mandron, członek zarządu firmy Worldline ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility Officer), powiedział: „Nasz wysoki wynik 81/100 zachęca nas do pójścia jeszcze dalej. Potwierdza on głębokie zakorzenienie naszych ambicji w dążeniu do doskonałości w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkim, co robimy. Uwidacznia też nasz niezmienny cel, jakim jest wyciąganie wniosków z najlepszych procedur, aby przybliżać się do osiągnięcia ambitnych celów, które wyznaczyliśmy sobie w programie TRUST 2020. Ten wynik to znakomita zachęta dla naszych kolegów na całym świecie do dalszych starań w walce ze wszystkimi strategicznymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem”.

Więcej informacji na temat naszej strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz naszych ambicji, zobowiązań i pierwszych osiągnięć w programie TRUST 2020 [GA1] można znaleźć w opracowanym przez nas raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2017.

O Worldline

Worldline [Euronext: WLN] to lider europejskiego rynku usług płatniczych i obsługi transakcji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Worldline, przedsiębiorstwa mogą dotrzeć bezpośrednio do swoich klientów i zaoferować im kompleksowe, nowoczesne usługi. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, Worldline to główny gracz w segmencie B2B2C. Worldline wspiera przedsiębiorstwa i instytucje publiczne na ciągle zmieniającym się rynku, przyczyniając się do ich sukcesów. Worldline oferuje wyjątkowy i elastyczny model biznesowy, oparty na rosnącym, globalnym portfelu i obejmującym także kompleksowe wsparcie. Działania Worldline, w tym equensWorldline, dzielą się na trzy obszary: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services oraz Financial Processing & Software Licensing. Worldline zatrudnia ponad 9400 osób na całym świecie i osiąga roczne obroty w wysokości 1,5 mld euro. Worldline jest spółką siostrzaną spółki Atos. Więcej informacji  na www.worldline.com

Kontakt dla prasy Worldline

Aleksandra Okuljar

T +48 604 140 459, E-mail:aleksandra.okuljar@mondaypr.pl