Dostawcy kart podejmują olbrzymie wysiłki, aby rynek kart płatniczych uczynić jeszcze bardziej bezpiecznym. Czasami jednak płatności kartą realizowane są zbyt lekkomyślnie, mimo że ryzyka można uniknąć w prosty sposób. Przestrzegając kilku zasad można prawie całkowicie wyeliminować przypadki nadużyć dokonywanych za pomocą kart płatniczych.

Sześć zasad bezpieczeństwa

Dostawcy kart podejmują olbrzymie wysiłki, aby rynek kart płatniczych uczynić jeszcze bardziej bezpiecznym, ale zdarzają się jednak luki. Czasem płatności kartą realizowane są zbyt lekkomyślnie, mimo że ryzyka można uniknąć w prosty sposób. Przestrzegając kilku zasad można prawie całkowicie wyeliminować przypadki nadużyć dokonywanych za pomocą kart płatniczych.

1.       Należy postępować według instrukcji przyjmowania płatności.

2.       Należy odmawiać przyjęcia płatności kartą wyraźnie zmienioną lub uszkodzoną.

3.       Należy oddać kartę klientowi dopiero po porównaniu podpisu. Nie dotyczy płatności akceptowanych za pomocą PIN.

4.       Sfałszowane wytłoczenia można rozpoznać po widocznych segmentach cyfr, które przebijają spod nowo wytłoczonego numeru.

5.       Należy sprawdzić pole na podpis pod względem uszkodzeń, które można rozpoznać, gdy widoczny jest napis „VOID” (ang. nieważny).

6.       Należy korzystać z zabezpieczeń UV dla kart kredytowych. Jeżeli pod urządzeniem UV nie można rozpoznać typowych hologramów, wówczas dana karta została sfałszowana.