Inne pytania i odpowiedzi

 • Jak nawiązać współpracę z Worldline?

  W celu nawiązania współpracy zapraszamy do: wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie, kontaktu telefonicznego lub e-mailowego sprzedaż@pl.paysquare.eu. Do podpisania umowy należy przygotować dokumenty rejestrowe firmy, NIP, REGON. Niezbędna jest również obecność osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu firmy.

  Jak rozszerzyć działalność (kolejny terminal, nowy punkt, usługi doładowań, DCC, inne)?

  W celu doboru kolejnego terminala lub usług dodatkowych zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym sprzedaż@pl.paysquare.eu.

  Co to jest chargeback?

  Chargeback, czyli obciążenie zwrotne, polega na zwrocie środków z konta akceptanta na konto posiadacza karty, pobranych wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Powstaje najczęściej w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty. Powody reklamacji są różne i mogą powstać na skutek np. niedostarczenia produktu, braku dokonania zwrotu, sytuacji, kiedy produkt nie odpowiada opisowi lub użytkownik karty nie jest w stanie zlokalizować płatności pobranych wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Powstaje najczęściej w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty.

  Czy z użyciem terminala istnieje możliwość wypłaty gotówki z kasy właścicielowi karty?

  Wypłata jest możliwa pod warunkiem, że karta i urządzenie jest wyposażone w taką funkcję, a klient dokona zakupu kartą płatniczą.