Obsługa płatności pytania i odpowiedzi

 • Jak długo należy przechowywać paragony?

  Akceptant zobowiązany jest do przechowywania wydruków z urządzeń do akceptacji kart bądź dokumentów potwierdzających poprawność dokonanych transakcji przez okres 24 miesięcy. Dostęp do tych danych mogą mieć wyłącznie uprawione osoby.

  Czym różni się unieważnienie od zwrotu?

  Zwrot jest operacją przeciwną do transakcji sprzedaży. Dotyczy sytuacji, gdy klient oddaje towar, który wcześniej kupił przy użyciu karty płatniczej. Unieważnienie transakcji anuluje przeprowadzaną transakcję. Unieważnienie płatności dokonanej kartą płatniczą możliwe jest tylko w dniu jej dokonania.

  Kiedy wystawiane są faktury VAT i zestawienia operacji?

  Powyższe dokumenty są przygotowywane zawsze na początku danego miesiąca za miesiąc ubiegły i wysyłane w dwóch osobnych wiadomościach na adres email podany w umowie.

  Co zrobić, jeżeli nie otrzymałem faktury lub zestawienia?

  W przypadku nowych klientów i oczekiwania na pierwsza fakturę, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 646 11 99 lub 801 006 199 oraz poinformowanie o tym fakcie naszego Konsultanta. Jeśli wcześniej dokumenty były już przez nas dostarczane, prosimy o dokładne sprawdzenie skrzynki e-mail, a zwłaszcza folderu spam. W przypadku dalszego braku dokumentów, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta oraz poinformowanie o tym fakcie naszego Konsultanta. Podczas rozmowy chętnie przekażemy informacje o aktualnym stanie salda i prześlemy zaległą fakturę lub zestawienie.

  Do kiedy muszę uregulować płatność za fakturę VAT?

  Opłata za usługi pobierana jest bezpośrednio z płatności generowanych na terminalu płatniczym. Jednak w przypadku braku transakcji kartowych na urządzeniu termin płatności upływa 14. dnia każdego miesiąca.

  W jaki sposób mogę uregulować płatności?

  Płatności można dokonać na numer rachunku bankowego znajdujący się poniżej. Jest on umieszczony również na każdej fakturze VAT. W tytule przelewu prosimy wpisać numer partnera umowy, znajdujący się na każdej fakturze VAT. Odbiorca płatności: PaySquare SE Oddział w Polsce Numer rachunku bankowego: 56 1140 1108 0000 5900 4700 1001 Nazwa Banku: mBank SA Przelew należy tytułować numerem partnera umowy znajdującym się również na każdej fakturze VAT.

  Dlaczego mój ostatni przelew za transakcję jest niższy niż wynika to z zamknięcia dnia lub tytułu przelewu?

  Jeśli kwota przelewu jest inna niż wskazuje na to zamknięcie dnia lub tytuł przelewu oznacza to pobranie dodatkowej opłaty. Najczęściej sytuacja ta ma miejsce w połowie miesiąca rozliczeniowego, gdy naliczany jest abonament za najem terminala płatniczego.

  Jak zmienić dane firmy lub numer konta bankowego?

  Zmiana danych firmy możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, która powinna być zgłoszona za pomocą formularza zmiany danych. Prosimy o uzupełnienie dokumentu, podpisanie go i wysłanie w formie skanu na adres: info@pl.paysquare.eu.

  Jak można zmienić błędne dane adresowe na fakturze?

  Zgodnie z obowiązującym prawem, wystawiona faktura VAT nie może być poprawiana – nawet w przypadku małej pomyłki (błąd w adresie, drobna literówka lub niepoprawny numer). Rozwiązaniem takiej sytuacji jest wystawienie noty korygującej i wysłanie dokumentu na adres korespondencyjny: PaySquare SE ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Po otrzymaniu wyżej wymienionego pisma poprawimy dane w naszym systemie.

  W jaki sposób można złożyć reklamację?

  Reklamacja przyjmujemy w formie mailowej przesłane na adres: info@pl.paysquare.eu.