Płatności kartą pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego terminal wymaga czasem numeru PIN, a czasem podpisu?

  Forma akceptacji transakcji płatniczej jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od rodzaju karty, zasad organizacji płatniczej wydającej kartę, decyzji banku wydawcy oraz od rodzaju i oprogramowania terminala POS, w którym transakcja jest dokonywana. Obecnie coraz więcej kart stanowią karty z mikroprocesorem, wymagające zazwyczaj potwierdzenia transakcji kodem PIN.

  W jaki sposób należy akceptować kartę bez mikroprocesora?

  Nie wszystkie karty są wyposażone w mikroprocesor, lecz mimo to mogą być użyte do płatności. Karty takie należy akceptować, używając w tym celu czytników kart z paskiem magnetycznym. Jeśli wymagany będzie podpis posiadacza na paragonie, należy go porównać z podpisem na odwrocie karty.

  Czy można przyjąć płatność kartą wydaną na inną osobę (np. na współmałżonka)?

  Zgodnie z zapisami regulaminu banku niedopuszczalne jest udostępnianie osobie postronnej kodu PIN do karty. Prawo bankowe i zapisy regulaminów kart płatniczych poszczególnych banków zabraniają posługiwania się kartą płatniczą innym osobom niż posiadacz karty, np. mężowi używania karty żony. Tym samym Akceptant nie może przyjmować zapłaty kartą nienależącą do osoby płacącej, nawet jeśli ta osoba jest małżonkiem osoby posługującej się kartą.

  Co należy zrobić, kiedy klient zapomniał kodu PIN?

  Należy poinformować posiadacza karty o możliwości uzyskania pomocy od banku – wydawcy karty. Należy również poprosić posiadacza karty o skorzystanie z innej formy płatności.

  Co należy zrobić, kiedy klient kilkakrotnie wprowadził błędny PIN?

  Trzykrotnie następujące po sobie wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje blokadę karty ze względów bezpieczeństwa. W przypadku blokady karty, posiadacz karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę. W takich sytuacjach Akceptant ma również prawo zatrzymać kartę.

  Czy można przyjąć płatność kartą, która nie jest podpisana?

  Podpisanie karty wymagane jest w regulacjach pomiędzy bankiem a posiadaczem karty. Karta niepodpisana jest nieważna i Akceptant nie może akceptować takiej karty. W przypadku, gdy, Akceptant otrzyma niepodpisaną kartę powinien poprosić posiadacza karty o jej podpisanie, okazanie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenie podpisu i danych na karcie z okazanym dokumentem (zgodnie z art. 9 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Jeśli posiadacz karty nie zgodzi się na podpisanie karty, Akceptant nie może przyjąć płatności.

  Co należy zrobić w przypadku podejrzenia otrzymania fałszywej karty?

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy bezwzględnie o pilny kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: + 48 22 646 11 99.

  Co należy zrobić, kiedy pojawia się odmowa realizacji transakcji?

  Odmowa realizacji płatności następuje w przypadku braku wystarczających środków na rachunku karty lub zastrzeżenia karty zgubionej lub skradzionej.

  Jakie są najczęstsze powody odrzucenia płatności?

  W większości przypadków jest to brak komunikacji terminala z systemem komunikacyjnym: np. brak internetu, czy brak zasięgu GPRS. Dość często zdarza się – o czym posiadacze karty nie pamiętają – że limit dzienny transakcji dla danej karty został przekroczony, co powoduje odmowę autoryzacji płatności.

  Czym jest opłata Interchange?

  Opłata Interchange (ang. interchange fee to główna część prowizji, jaką akceptant kart (np. właściciel sklepu) płaci za przyjęcie każdej transakcji realizowanej przy użyciu karty na rzecz wydawcy karty, czyli banku. Regulacja opłaty Interchange ma na celu poinformowanie akceptantów w przejrzysty sposób o wysokości pobranej opłaty oraz stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku płatności. Dotyczy to całego ekosystemu związanego z przebiegiem transakcji płatniczych: wydawcy karty, akceptanta karty, dostawców kart płatniczych, czy organizacji kartowych takich jak Visa lub MasterCard. Wysokość Interchange publikowana jest na stronach internetowych: www.mastercard.com www.visaeurope.com., www.unionpayintl.com, www.global.jcb

  Czym jest opłata systemowa?

  Opłata systemowa to element opłaty akceptanta, który stanowi przychód organizacji kartowej z tytułu wykonanej transakcji kartą płatniczą. Aktualne stawki opłaty systemowej publikowane są na stronach internetowych: www.mastercard.com www.visaeurope.com.

  Jak postąpić w przypadku komunikatu ZATRZYMAJ KARTĘ?

  Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować dyskretnie, a opóźnienie usprawiedliwić problemami technicznymi. Warto pamiętać, że Worldline nagradza premią uzasadnione skonfiskowanie karty płatniczej. Należy zatrzymać kartę i skontaktować się z infolinią Worldline.